חשמל

עבודות חשמל כוללות לוח חשמל ראשי או משני, ביצוי צנרת חשמל, נקודות קצה (מפסקים

 

ושקעים), חדרים רטובים וגמר שבולל תליית מנורות, מאווררי תקרה וכו.

חשמל

פז פרויקטים מבצעת עבודות חשמל החל מקריאת תוכניות חשמל, ביצוע לוחות חשמל,

פריסת צנרת וכבלי חשמל ועד לגמר הפרוייקט שכולל שקעים, מפסקים, תליית מנורות וכו.

העבודה מתבצעת על ידי חשמלאי מוסמך עם חתימה עבור אישור העבודה. 

אורי פז - 21 23 44 0522