top of page

בניה

בניית קירות בבלוקים, שינוי מפתחים של דלתות, הרחבת מבנית ובנייה אומנותית.

בניה

כאשר צריך קיר חזק או בנייה חדשה או בשלב השיפוץ, בנייה בבלוקים תתן תמיד גם יותר חוזק למבנה וגם איטום איכותי יותר.

אומנם בניה בבלוקים כרוכה בעלות גבוהה יותר אבל לאחר טיח ושליכט, ההבדל מורגש.

אורי פז - 21 23 44 0522
bottom of page